Onderzoek naar wat ouders wensen

Het onderzoek is in 2013 uitgevoerd door de BOSK in het kader van het project 'Ouders krijgen stem in samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs'.

 

De vraagstelling van het onderzoek was als volgt geformuleerd:

 

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs is belangrijk voor ouders. Vooral voor ouders van kinderen die op extra ondersteuning zijn aangewezen, is het heel belangrijk hoe een samenwerkingsverband die ondersteuning regelt:
- welk kind wel, welk kind geen extra ondersteuning?
- waaruit bestaat die extra ondersteuning en voor hoe lang?
- op welke school wordt die ondersteuning geboden?

 

Veel ouders hebben een schat aan ideeën, tips en suggesties over de praktische invulling van de extra ondersteuning, die ze graag aan school en samenwerkingsverband willen doorgeven. Maar hoe zou dat kunnen?

 

De BOSK, in samenwerking met o.m. Balans, FOSS, en NVA, wil ouders helpen om van zich te laten horen binnen een samenwerkingsverband. Zij wil daarvoor hulpmiddelen ontwikkelen, maar welke? Welke zijn de beste? Waar geven de meeste ouders de voorkeur aan?

 

Hierna volgen een aantal mogelijkheden. Aan u de vraag: hoe handig is elk hulpmiddel voor u?

Het is niet noodzakelijk, wel wenselijk, om elk middel te beoordelen. Totaal benodigde tijd bedraagt ongeveer 5 à 10 minuten."

 

In het onderzoek werden 25 mogelijkheden voorgelegd; bij elk werd gevraagd een van de volgende beoordelingen aan te kruisen:

 • absoluut niet handig, hoeft er zeker niet te komen
 • misschien handig, maar niet voor mij
 • handig
 • absoluut handig, moet er zeker komen
 • geen idee

 

Tot slot konden opmerkingen en/of aanvullingen worden gegeven. Ook werd iedere respondent de mogelijkheid geboden om een e-mailadres op te geven als men toezending van de resultaten van het onderzoekje op prijs stelt.

 

Aan het onderzoek hebben precies 222 personen meegewerkt.

 

De resultaten van het onderzoek zijn besproken met de leden van de begeleidingsgroep van het project. De belangrijkste conclusies:

 • Alleen digitale producten, als pdf te downloaden.
 • Digitale ontmoetingsplek waar ouders afspraken kunnen maken voor m.n. persoonlijk contact en bijeenkomsten in de eigen regio.
 • Informatie over wet- en regelgeving.
 • Overzicht van alle organisaties die ouders kunnen bijstaan, op het niveau van zowel het kind als van de school en het samenwerkingsverband.
 • Tips voor ouders over hoe op te komen voor de belangen/rechten van hun kind.
 • Tips over hoe ik een samenwerkingsverband kan benaderen met mijn ervaringen en/of suggesties.
 • Overzicht met contactgegevens over de beroeps- en bezwaarmogelijkheden in het kader van Passend Onderwijs.
 • Waar mogelijk filmpjes inzetten.
 • Wijs de weg naar de regionale sociale kaart, zodat ouders elkaar snel kunnen vinden.

 

Op basis van het onderzoek en de bespreking is deze website gereed gekomen, met alles wat u er op aantreft.

 

> Klik hier of op de afbeelding hierboven voor het eindrapport (pdf)