Passend onderwijs en revalidatie

 

De overheid wil de groei van het speciaal onderwijs keren. Daarom worden met ingang van dit schooljaar 'speciale' leerlingen zoveel mogelijk geplaatst op reguliere scholen. Dit gebeurt onder de noemer passend onderwijs. Hoewel iedereen het idee toejuicht, zijn er ook zorgen over de uitvoering ervan.
(Gepubliceerd op 4 sept. 2014 door Revalidatie Nederland)

 

 

 

 

 

 

(geplaatst 24 november 2014)