Onderwijsraad: Passend Onderwijs kan beter

Een deel van de leerlingen met een lichamelijke of geestelijke beperking heeft twee jaar na de invoering van het passend onderwijs nog geen toegang tot een goede onderwijsplek. Daarnaast toont de onderwijspraktijk nog te weinig betrokkenheid.
Dat schrijft de Onderwijsraad in.... lees meer (de Volkskrant, 5 december 2016 / externe website)