De Kinderombudsman: Passend onderwijs maakt belofte nog niet waar

Een jaar na de invoering van passend onderwijs zijn er nog steeds kinderen die geen passende vorm van onderwijs kunnen krijgen. Ook zijn er nog altijd thuiszitters. Dat zijn enkele van de conclusies uit het rapport Werkt passend onderwijs? dat de Kinderombudsman op 8 september 2015 heeft gepubliceerd. Deze en andere problemen, zo wordt verder vastgesteld, kunnen alleen worden opgelost als er in de wet- en regelgeving én in de praktijk op scholen het nodige wordt aangepast.

 

>lees meer (website Kinderombudsman)

 

 

 

(8 september 2015)