Jaarverslag Onderwijs(zorg)consulenten 2015-2016

Eind december is het Jaarrapport 2015-2016 van de onderwijs(zorg)consulenten gepubliceerd. Opvallend, maar zeker niet onverwacht, is de grote stijging van het aantal casussen dat zij te verwerken kregen, nl. 31% meer dan in het jaar daarvoor. Toch is de praktijk en de ervaringen van de onderwijsconsulenten dat zij nog vaak in een laat stadium betrokken worden. Ook is de ervaring dat de casussen complexer zijn geworden.

 

>Klik hier voor het Jaarverslag