Per 1 augustus: ouders inspraak in handelingsdeel ontwikkelingsperspectief

De Eerste Kamer heeft op 7 februari ingestemd met het wetsvoorstel om ouders instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelperspectief. In oktober 2016 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord.

 

Met de nieuwe wet wordt het zogenaamde handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief met ingang van 1 augustus 2017 afhankelijk van de instemming van ouders. In dit handelingsdeel staat welke ondersteuning de school wil organiseren voor leerlingen met een zorgbehoefte, om het gewenste ontwikkelingsperspectief te behalen. Momenteel voeren scholen hier zogenoemd op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over met ouders.

 

(22 februari 2017)