Handreiking onderwijs en zorg (juni 2015)

In deze handreiking meer over de verschillende zorgwetten, een stappenplan om passende zorg en ondersteuning tijdens onderwijstijd te bereiken en de afstemming van zorg tijdens onderwijstijd tussen school en ouders.

 

> lees meer