Geld voor passend onderwijs blijft op de plank. Tiende voortgangsrapportage

In zijn (tiende) voortgangsrapportage maakt staatssecretaris Dekker medling van geld dat op de plank blijft liggen en niet is besteed aan waarvoor het bestemd was, nl. passend onderwijs. 'Geld voor passend onderwijs moet in de klas terecht komen,' stelt hij.

Positiever is hij over de nauwere samenwerking tuseen regulier en speciaal onderwijs. Ook constateert hij dat scholen steeds vaker afspraken maken over maatwerk.

'Toch is passend onderwijs nog niet klaar.'

(14 december 2016)

 

>lees meer