Duizenden kinderen zitten 'volstrekt onnodig' thuis


Duizenden kinderen zitten 'volstrekt onnodig' thuis doordat een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende zijn best doet een passende onderwijsplek te vinden. Dit zegt voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert, die de thuiszittersproblematiek de afgelopen maanden bestudeerde, in de Volkskrant van 3 oktober 2016.

  

In 2014 is het zogenoemde passend onderwijs ingevoerd. Meer zorgkinderen moesten naar reguliere scholen en het aantal thuiszitters zou worden teruggedrongen. De praktijk bleek weerbarstiger. Volgens Marcel Janssen, rector van de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen, kan het soms lastig zijn voor elke leerling een plek in het reguliere onderwijs te vinden. 'Een autistisch kind in een groep van dertig leerlingen plaatsen is moeilijk.' Toch zijn er in zijn regio 'nagenoeg' geen thuiszitters. 'Alles valt of staat met een goede samenwerking tussen scholen. Als je goed met elkaar overlegt en er voor openstaat elkaars leerlingen over te nemen, is er veel mogelijk.'
 
> Lees het gehele artikel en zie de cijfers in de Volkskrant van 3 oktober 2016.