Sterker staan in meedenken en meepraten

 • Aanbod MEE-organisatie
  Diverse MEE-organisaties bieden advies en soms ook ondersteuning aan ouders die individueel of met een groep hun belangen willen inbrengen.
  Meer informatie: www.mee.nl

 • Ondersteuning en advies Landelijke Ouderraad
  Bij de samenstelling van dit informatieblad is de Landelijke Ouderraad net van start gegaan; haar concrete concrete activiteiten zullen op haar website bekend gemaakt worden.
  Meer informatie: www.loraad.nl

 • Aanbod programma 'Aandacht voor iedereen'
  De komende jaren gaat er veel veranderen voor gemeenten. Het programma 'Aandacht voor iedereen' helpt Wmo-raden, belangenbehartigers, cliëntenraden en gemeenten bij de voorbereiding op de komende decentralisaties in het sociale domein. De Adviseurs Versterking Wmo van het programma bieden de komende jaren ondersteuning bij inhoud en processen op lokaal niveau wat betreft transitie AWBZ-Wmo.
  Meer informatie: www.aandachtvooriedereen.nl/avi/aanbod-avi-3850.html

 • Ondersteuning en advies Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs
  Vooralsnog tot 1 augustus 2014 biedt het Steunpunt kosteloos ondersteuning bij en advies over de medezeggenschap binnen passend onderwijs aan medezeggenschapsraden, personeelsleden en ouders/leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.
  Meer informatie: www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/270/ondersteuning-en-advies/

 • Voorlichting en scholing Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)
  De voorlichting en scholing over de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) – en dat inclusief de medezeggenschap binnen de samenwerkingsverbanden – wordt verzorgd door de onderwijsorganisaties. De website InfoWMS functioneert uitsluitend als informatiecentrum en wordt onderhouden door Stichting Onderwijsgeschillen.
  Meer informatie: www.infowms.nl/wms-voorlichting/

 • Advies en cursussen PGOsupport
  PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties met als doel het adviseren van deze organisaties en het ondersteunen van initiatieven die hun positie versterken. Zij kent drie vormen van dienstverlening:
  1. Academie: cursussen en themabijeenkomsten
  2. Consult: kennis en advies via eigen en externe adviseurs en online (formats, toolkits)
  3. Web: interactieve ondersteuning via artikelen, kennisbank, nieuwsbrief, toolkits en uitwisseling via prikbord, forum en communities
  Gebruik maken van haar aanbod is doorgaans alleen mogelijk voor actieve vrijwilligers uit de landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties, zoals Balans, Bosk, Foss, Nva.
  Meer informatie: www.pgosupport.nl

 • Expertisecentrum Ouders, school en buurt
  Het expertisecentrum wil de kloof dichten tussen onderzoek en onderwijspraktijk en richt zich vooral op professionals die zich bezighouden met samenwerking school-ouders. 'Het doel is scholen effectiever en resultaatgerichter laten functioneren door de ouders en de school te verbinden met de omringende samenleving.'
  Meer informatie: www.ru.nl/its/expertisecentrum/

 

Klik op afbeelding voor 4. Infoblad meer informatie, trainingen en cursussen (pdf)