Sterker staan in het gesprek over uw kind

 • Aanbod MEE-organisatie
  Voor persoonlijk advies en ondersteuning kunnen ouders terecht bij de MEE-organisatie in hun regio.
  Meer informatie: www.mee.nl

 • Cursussen Stichting Perspectief
  Stichting Perspectief organiseert regelmatig cursussen voor ouders die het gevoel hebben dat de dialoog met de school van hun kind veel beter kan en moet verlopen dan nu het geval is.
  Meer informatie: www.perspectief.org

 • Cursus 'Samen Sterk, Handelingsgericht werken voor ouders'
  Alle ouders kunnen gedurende de hele schoolloopbaan van hun kind met onderwijs-, zorg- en opvoedvragen te maken krijgen. Met deze cursus kunnen ouders beter en sneller hun weg vinden binnen het onderwijs en de (jeugd)zorg. De cursus Samen Sterk biedt ouders een kader voor communicatie, voor overleg en samenwerking. Het geeft praktische en direct toepasbare tips over hoe je op een positieve manier met leraren of andere professionals in gesprek kunt gaan en blijven. Het doel van de cursus is om ouders in hun kracht te brengen als gelijkwaardig partner van onderwijs en zorg. Daarbij is de communicatie het belangrijkste onderwerp. De positie van de ouders is voor de cursus het uitgangspunt; de samenwerking van ouders met onderwijs en zorg rondom het kind staat daarbij steeds centraal.
  Meer informatie: www.ouderplatformgooi.nl