Kwaliteitsstandaard begeleiding kinderen met psychische problematiek

Nieuwe kwaliteitsstandaard voor begeleiding kinderen met psychische problematiek

 
Ouders, kinderen en professionals hebben in twee generieke modules vastgelegd wat goede zorg is voor kinderen en jongeren met psychische problematiek. Ook de PO-Raad heeft hieraan meegewerkt. Kern van beide modules: het belang van het kind staat centraal. De modules zijn nu online te raadplegen via het kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie. In een filmpje geven ouders en professionals uitleg over de nieuwe standaarden.

 

Meer informatie: www.kenniscentrum-kjp.nl/