Algemeen

In dit blad informatie over organisaties die  ouders ondersteunen om sterker te staan in hun contacten met beroepskrachten binnen bijvoorbeeld scholen en samenwerkingsverband. Onderscheid wordt gemaakt naar ondersteuning die gericht is op versterking van ouders in het gesprek over hun eigen kind, en ondersteuning van ouders die beter toegerust willen zijn voor hun inzet en medezeggenschap binnen scholen en samenwerkingsverbanden. Ook al is getracht een volledig overzicht te bieden, toch kan informatie ontbreken. De samensteller van dit informatieblad stelt het daarom zeer op prijs als u eventuele tekorten hier doorgeeft. Bij een volgende editie van dit blad kunnen deze dan worden toegevoegd (met bronvermelding) en helpt u zo andere ouders.

 

Achtereenvolgens komen aan de orde:

  • Sterker staan in het gesprek over uw kind
  • Sterker staan in meedenken en meepraten

 

 

> Op de laatste pagina kunt u informatieblad 4. Infoblad meer informatie, trainingen en cursussen downloaden (pdf)