Inhoud

 

De volgende artikelen treft u aan:

 

  1. XXX roept op tot partnerschap met besturen van samenwerkingsverbanden; Passend onderwijs te belangrijk om alleen aan de regionale beleidsmakers over te laten
  2. Knelpunten in school of samenwerkingsverband? Maak er melding van bij de Inspectie van het Onderwijs

  3. Ouders aan het woord over het belang van meedenken over Passend onderwijs. "Stel je verkiesbaar binnen je regio, dat is de enige manier om invloed uit te oefenen."
  4. Ouders gaan voor goede ondersteuning op school.Passend onderwijs is nooit af.
  5. Eén jaar Passend Onderwijs. Helpt u mee de balans op te maken? (april 2015)

 

 

De  artikelen, incl. de afbeeldingen, zijn bedoeld voor publicatie in bladen en nieuwsbrieven van m.n. organisaties van ouders van kinderen die op extra ondersteuning zijn aangewezen. Het doel van deze reeks artikelen is ouders enthousiasmeren tot actieve betrokkenheid bij Passend onderwijs. Publicatie bij voorkeur integraal, maar aanpassen mag; een presentexemplaar wordt op prijs gesteld (BOSK, Postbus 3359, 3502 GJ Utrecht – info@passendonderwijsenouders.nl)