Artikel 5

 

Eén jaar Passend Onderwijs

Helpt u mee de balans op te maken?

 

door: Bert Beuving, vrijwilliger / projectmedewerker passend onderwijs

 

Het eerste schooljaar met Passend onderwijs zit er bijna op. Hoe is het u en uw kind bevallen? Wat vindt u van de plannen van uw samenwerkingsverband voor de komende periode? Uw school, samenwerkingsverband, mede-ouders, beleidsmakers: allemaal zijn zij geïnteresseerd in uw ervaringen. XXX dringt er bij u en bij alle ouders op aan, om toch vooral van u te laten horen. Voor steeds beter Passend onderwijs, voor uw eigen kind en al die andere kinderen.

 

Gevraagd advies

Misschien bent u door uw school of samenwerkingsverband al benaderd met een vragenlijst om uw ervaringen te peilen. Zo niet, dan zal dat vast binnenkort wel gebeuren. Na één jaar Passend onderwijs willen beleidsmakers heel graag weten hoe de invoering en vooral de uitvoering is verlopen. Heeft Passend onderwijs aan de verwachtingen voldaan? En: hoe gaan we verder? Vele vragen leven er; vragen waarop u samen met andere ouders een antwoord kan geven. Antwoorden die heel belangrijk zijn, zodat het beleid voor het komend jaar én de jaren daarna kan worden bijgesteld. Dus, als u wordt gevraagd aan een evaluatie of onderzoek mee te doen, aarzel dan niet en geef uw mening. Zo wordt de stem van ouders gehoord.

 

Ongevraagd advies

Het kan zijn dat u niet naar uw ervaring wordt gevraagd en toch iets kwijt wilt. Dat kan op verschillende manieren, zo is te lezen op de website passendonderwijsenouders.nl[1]. Bijvoorbeeld door tijdens een ouderavond op de school van uw kind, door in gesprek te gaan met leerkracht van uw kind, door een brief te schrijven naar uw samenwerkingsverband of door het zoeken van medestanders.  Ga naar deze website voor meer informatie en tips.

 

Meldpunten

Ook uw ouderorganisatie hoort graag van u. Laat haar weten waar u mee zit. Zo kunt u voor het melden negatieve én positieve ervaringen met Passend onderwijs en ook met de zorg terecht op het Meldpunt Zorg om Lichamelijke Handicap[2]. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, zijn ouders van alle kinderen die 'wat extra's nodig hebben' welkom op dit meldpunt. Overigens, zoals u mogelijk weet: voor geschillen over het ontwikkelingsperspectief of de extra ondersteuning waar u met uw school niet uitkomt, kunt u gratis een onder-wijsconsulent inschakelen. Tegelijkertijd, maar beter daarna, kunt u uw geschil voorleggen aan de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie.

 

 

[1] Zie www.passendonderwijsenouders.nl >beïnvloeden swv >voor ouders algemeen >laat van u horen

[2] Zie www.meldpuntzorgomlichamelijkehandicap.nl

 

 

[samenvatting, intro en/of inleiding voor website]

Het eerste schooljaar met Passend onderwijs zit er bijna op. De BOSK roept ouders op om toch vooral van zich te laten horen en hun ervaringen kenbaar te maken, gevraagd maar zeker ook ongevraagd. De website passendonderwijsenouders.nl kan hen daarbij helpen.

 

Download