Artikel 4

Ouders gaan voor goede ondersteuning op school

Passend onderwijs is nooit af

 

door: Bert Beuving, projectleider BOSK

 

 

Het ontwikkelingsperspectief van het kind, het ondersteuningsprofiel van de school, het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband – ze worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Ouders kunnen daaraan bijdragen en dat moeten zij zeker ook doen. Betrokkenheid van ouders is belangrijk, zowel voor het eigen kind als voor alle andere kinderen die ondersteuning hebben. De website passendonderwijsenouders.nl helpt ouders daarbij.

 

 

Als een kind op school extra ondersteuning krijgt, dan is er in overleg met de ouders een ontwikkelingsperspectief  opgesteld. Tenminste één keer per jaar wordt dat samen met hen geëvalueerd. Zodoende hebben ouders bij zowel de start als het verloop van de ondersteuning directe invloed op wat er voor hun kind wordt gedaan. Niet alleen voor hun eigen kind, maar ook voor de andere kinderen kunnen ouders bijdragen aan een goede ondersteuning van de school. Door mee te denken over hoe het ondersteuningsprofiel van de school versterkt kan worden. Al is het maar door vragen te stellen. "Heel belangrijk voor school, ouders en kinderen," daarvan is Antine van Goor overtuigd. Als moeder van een zoontje met een beperking én als lid van de medezeggenschapsraad heeft zij dat in de praktijk ervaren. "Om de stem van ouders van kinderen met een beperking te laten horen, ben ik lid geworden van de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband regio de Eem. Door de ervaringen met mijn zoon kan ik me goed inleven in ouders van kinderen waarvoor er meer nodig is aan ondersteuning op school."

 

Wat voor het individuele kind en de school geldt, is zeker ook voor het samenwerkingsverband van toepassing. Vragen stellen, in gesprek gaan, samenwerken met andere ouders, desnoods druk uitoefenen: ouders kunnen wel degelijk invloed hebben, ook op het ondersteuningsplan van hun samenwerkingsverband. Froukje van de Berg, moeder van een kind met cerebrale parese, heeft dat in regio Zoetermeer wel bewezen.  Was het idee daar aanvankelijk om kinderen met een lichamelijke handicap  op een speciale school te plaatsen, samen met een leerkracht bleek zij in staat om dat idee van tafel te krijgen. Sterker nog, zij wisten zelfs te bereiken dat de fysiotherapie naar de school komt. Daardoor blijkt het steeds vaker mogelijk om kinderen, zoals haar kind, op een reguliere school op te vangen.

 

[kader:

www.passendonderwijsenouders.nl: Passend onderwijs is nooit af. Voor ouders die invloed willen uitoefenen op het passend onderwijs in hun regio biedt deze website informatie, tips en contactmogelijkheden.]

 

"Je doet het aanvankelijk voor je eigen kind, maar je helpt ook andere ouders," zo motiveren Antine en Froukje onafhankelijk van elkaar hun inzet. "Je moet er bovenop blijven zitten." Bovendien, zo gaat Antine verder, moeten de leerkrachten goed voorbereid en geïnformeerd zijn over de ondersteuningsmogelijkheden. Zij zijn immers voor de meeste ouders de belangrijkste contactpersoon. "En de ouders," besluit zij, "kunnen hun vragen neerleggen bij de medezeggenschapsraad van de school en de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband. En natuurlijk ook hun opmerkingen en klachten."

 

"Betrokkenheid van ouders is belangrijk," zo benadrukken Antine en Froukje, de twee ouders die we spraken over hun inzet voor goede ondersteuning. "Zeker ouders van kinderen met een beperking moeten goed communiceren," zowel met de leerkracht en de school als met het samenwerkingsverband.

 

 

[samenvatting, intro en/of inleiding voor website]

Ouders kunnen bijdragen aan een goede ondersteuning van hun eigen kind op school. Ook kunnen zij helpen bij het versterken van de ondersteuning van de andere kinderen op school en binnen hun samenwerkingsverband.  Diverse ouders hebben al bewezen dat dit mogelijk is, al is het maar door het stellen van vragen. "Betrokkenheid van ouders is belangrijk." De website passendonderwijsenouders.nl helpt ouders om hun ervaringen en ideeën voor het juiste voetlicht te brengen.

 

 

Download:

 

Foto Antine is hier op te vragen.