Inhoud

Inhoud

 

Vraag meteen bij het begin van de bijeenkomst om het mailadres achter te laten (of misschien alvast bij binnenkomst) met als doel de samenvatting en nadere informatie in de vorm van een eenvoudige folder aan iedereen beschikbaar te stellen. Vergeet niet om het op deze wijze verkregen mailbestand na gebruik te vernietigen (privacy).

 

De kern van de bijeenkomst is de presentatie, waarin wordt uiteengezet wat passend onderwijs is, de gevolgen daarvan voor de ouders en hoe ouders betrokken kunnen zijn. Hiervoor is een powerpoint-presentatie ontwikkeld met als titel 'Passend Onderwijs: wat is het? wat verandert er? rol ouders? wat kunnen ouders doen?'[1] Deze is aan te vragen bij de BOSK en vrij te gebruiken. Voor deze presentatie geldt, wat ook voor dit draaiboek geldt: het is slechts een model; laat dia's weg of voeg er toe, maar respecteer wel de rechten van de maker door de bestaande dia's ongewijzigd te laten en logo en copyrightsymbool (©) te handhaven.

 

 

 

Klik op de afbeelding voor Draaiboek voor ouderbijeenkomst  (pdf)

 

 

 

 

 

[1] Deze powerpoint-presentatie is bedoeld voor de jaren 2014 en 2015 (eerste helft). Er komt nog een tweede versie voor de periode daarna, als passend onderwijs meer gemeengoed is.