Hulp en ondersteuning

Hulp en ondersteuning

 

Het is altijd zinvol om in een zo'n vroeg mogelijk stadium het samenwerkingsverband en (ouders van) de ondersteuningsplanraad tenminste te informeren over uw plan. Mogelijk kunt u hen zelfs bij de voorbereiding en uitvoering betrekken (inhoudelijke inbreng, publiciteit, vervolg) – het (eerste) contact is dan alvast gelegd.

 

In veel gevallen kan het handig zijn om hulp en ondersteuning  in te schakelen. U kunt hiervoor op diverse plaatsen terecht.

  • Een medewerker van een school of het samenwerkingsverband.
  • De plaatselijk of regionale welzijnsinstelling, sociaal-cultureel of opbouwwerk. U kunt het adres waarschijnlijk vinden op de website van uw gemeente.
  • Het (gemeentelijk) platform gehandicapten. Ook hiervoor kunt u terecht op de website van uw gemeente.
  • Landelijke oudervereniging - zie hier voor adres
  • MEE-organisatie bij u in de buurt - zie hier voor adres

 

 


> naar volgende pagina