Doel

Doelgroep

 

We maken het volgend onderscheid:

  • Doelgroep draaiboek: Het draaiboek is bedoeld voor ouderorganisaties, ouderverenigingen en ouderinitiatieven, zowel landelijk als regionaal, die tijdens bijvoorbeeld een ontmoetingsdag, een ouderavond, een ledenvergadering, een symposium of een andersoortige bijeenkomst een centrale lezing of een workshop over passend onderwijs willen aanbieden.

  • Doelgroep bijeenkomst: De doelgroep van de beoogde bijeenkomsten zijn m.n. ouders van kinderen die op extra ondersteuning zijn aangewezen in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs (cluster 3 en 4). Het draaiboek kan ook worden benut voor ouders van kinderen die (nog) niet direct met extra ondersteuning te maken hebben.

 


> naar volgende pagina