Oudergroepen in de regio

 

Algemeen  
  In het land zijn heel veel ouderinitiatieven; vele van hen hebben geen eigen website en hebben die ook niet nodig. Om te weten waar overal een ouderinitiatief is, kunt u terecht op een landkaart van het Netwerk Ouderinitiatieven:

www.netwerkouderinitiatieven.nl

 

  Het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs stelt voor ieder samenwerkingsverband een web faciliteit beschikbaar voor communicatie met alle betrokkenen: MR-leden, ouders en personeelsleden. Deze is in te zetten voor de  ondersteuningsplanraad, maar ook voor de informatieverstrekking vanuit het samenwerkingsverband en de communicatie met betrokkenen. Op de website van het steunpunt zijn de samenwerkingsverbanden te vinden, die gebruik maken van deze mogelijkheid. U kunt via een lijst of een kaart zien, of uw samenwerkingsverband (of een ander) daar bij hoort:

www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/47/verbanden/

 

 

 

 

> Ga naar Overzicht van regionale oudergroepen

 

 

 

Klik op de afbeelding voor 5. Infoblad adressen (pdf)