Landelijke organisaties voor ouders van kinderen met een beperking

 

 

 

Balans, vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag

www.balansdigitaal.nl

  BOSK, verenging van mensen met een lichamelijke handicap

www.bosk.nl

  Cerebraal, vereniging voor mensen die na hun geboorte getroffen zijn door enige vorm van hersenletsel

www.cerebraal.nl

  Fodok, Nederlandse federatie van ouders van dove kinderen

www.fodok.nl

  FOSS, federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden

www.foss-info.nl

  FOVIG, Federatie Ouders van Visueel Gehandicapten

www.fovig.nl

 

NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme

www.autisme.nl

 

Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte (koepelorganisatie)

www.iederin.nl