Landelijke organisaties voor bezwaar en beroep

   
  De Onderwijsconsulenten

www.onderwijsconsulenten.nl

  Onderwijsgeschillen, bundeling van de diverse geschillencommissies

www.onderwijsgeschillen.nl

  Voorkom geschillen rond Passend Onderwijs

www.geschillenpassendonderwijs.nl

College voor de Rechten van de Mens

www.mensenrechten.nl

Inspectie van het Onderwijs, niet voor klachten, wel voor knelpunten

www.onderwijsinspectie.nl