Landelijke organisaties op gebied van Passend onderwijs

   
Steunpunt Passend onderwijs Informatiegids voor ouders

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

Netwerk ouderinitiatieven, overzicht van regionale oudergroepen

www.netwerkouderinitiatieven.nl

Informatiepunt passend onderwijs

www.passendonderwijs.nl

PO-Raad, Primair Onderwijsraad (vereniging van schoolbesturen)

http://poraad.nl/content/passend-onderwijs