Algemeen

Hieronder een overzicht van landelijke organisaties en hun websites, die ouders mogelijk kunnen helpen. Verder zijn regionale oudergroepen met een eigen website opgenomen, althans voor zover bekend bij het opstellen van dit informatieblad. Ook al is naar volledigheid gestreefd, er zullen mogelijke nieuwe organisaties en websites bijkomen. De samensteller van dit informatieblad stelt het daarom zeer op prijs als u deze hier doorgeeft. Bij een volgende editie van dit blad kunnen deze dan worden toegevoegd en helpt u zo andere ouders.

 

Achtereenvolgens komen aan de orde:

  • Landelijke organisaties voor ouders van kinderen met een beperking
  • Landelijke organisaties op gebied van Passend onderwijs
  • Landelijke organisaties voor medezeggenschap
  • Landelijke organisaties voor bezwaar en beroep
  • Organisaties diversen
  • Oudergroepen in de regio

 

 

> Op de laatste pagina kunt u informatieblad 5. Infoblad adressen downloaden (pdf)